Mini-Q7

Mini-Q7 By Cube Racing

รถบังคับ 1:27 พร้อมเล่น

รถระดับ Professional พร้อมแข่งขัน • S_8541799990898.jpg
  Mini-Q7 Brushless Version RTRBy Cube Racingรถบังคับ 1:27 พร้อมเล่นรถระดับ Professional พร้อมแข่งขัน-มอเตอร์ Brushless-วิทยุ+รีซีฟ 2.4-แบต LIPO 400mAh 7.4V. 2S-USB Charger-บอลดริฟหน...
  5,690 THB

 • S_8541799963899.jpg
  Mini-Q7 Brush Version RTRBy Cube Racingรถบังคับ 1:27 พร้อมเล่นรถระดับ Professional พร้อมแข่งขัน-มอเตอร์ Brush-วิทยุ+รีซีฟ 2.4-แบต LIPO 400mAh 7.4V. 2S-USB Charger-เกียรดริฟหน้า-หลั...
  4,690 THB

 • S_8541799331639.jpg
  Mini-Q7 Part
Visitors: 627,288